08 T7, 2021

Có kiêng kỵ cắm hoa giả, bày trái cây giả trên ban thờ?

Nếu thờ đồ giả không thành tâm sẽ bị ông bà tổ tiên trách phạt. Con rất mong nhận được sự giải đáp từ Thầy về vấn đề này để việc thờ cúng được đúng...

262 1
12

08 T7, 2021

Có kiêng kỵ cắm hoa giả, bày trái cây giả trên ban thờ?

Nếu thờ đồ giả không thành tâm sẽ bị ông bà tổ tiên trách phạt. Con rất mong nhận được sự giải đáp từ Thầy về vấn đề này để việc thờ cúng được đúng...

262 1
12

Bình luận (1)