04 T5, 2022

Chuyện tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca

Trước khi chứng đạt quả vị bậc nhất, trong kiếp quá khứ, Ngài từng là ai, tu hành công hạnh như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu video này!

70 0
0

04 T5, 2022

Chuyện tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca

Trước khi chứng đạt quả vị bậc nhất, trong kiếp quá khứ, Ngài từng là ai, tu hành công hạnh như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu video này!

70 0
0

Bình luận (0)