“𝐓𝐚𝐦 𝐁𝐚̉𝐨” – cụm từ được nhắc đến trong rất nhiều kinh điển Phật Pháp, cũng là một định nghĩa tối quý mà người con Phật phải luôn nắm rõ. Tuy nhiên, để hiểu sao cho đủ và chính xác ý nghĩa của ba điều linh thiêng này, quý Phật Tử hãy cùng chiêm nghiệm lại lời giảng dạy của Thầy Thích Trúc Thái Minh để trang bị cho mình kiến thức quý giá đầu tiên trên con đường tu học Phật Pháp của mình!
Kính chúc quý Phật Tử tích lũy được nhiều kiến thức và lợi ích sau khi đọc xong tài liệu chuyên đề I! Quý Phật Tử hãy cùng chia sẻ tài liệu chuyên đề này đến với người thân và bạn bè của mình để họ cũng có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức sơ khai trên con đường trở thành người đệ tử Phật!

“Tam Bảo” là danh từ chữ Hán Việt, được dịch nghĩa như sau: “Tam” là ba; “Bảo” là quý báu. Hiểu một cách đơn giản, Tam Bảo là ba ngôi quý báu
“Tam Bảo” là danh từ chữ Hán Việt, được dịch nghĩa như sau: “Tam” là ba; “Bảo” là quý báu. Hiểu một cách đơn giản, Tam Bảo là ba ngôi quý báu
Tam Bảo là một định nghĩa tối quý mà người con Phật phải luôn nắm rõ
Tam Bảo là một định nghĩa tối quý mà người con Phật phải luôn nắm rõ
Đức Phật là bậc toàn giác, bậc Lưỡng Túc Tôn phúc đức trí tuệ viên mãn
Đức Phật là bậc toàn giác, bậc Lưỡng Túc Tôn phúc đức trí tuệ viên mãn
Giáo Pháp của Phật có thể giúp cho chúng sinh vượt qua được mọi sự khổ não, như con thuyền đưa chúng sinh qua khỏi biển sinh tử
Giáo Pháp của Phật có thể giúp cho chúng sinh vượt qua được mọi sự khổ não, như con thuyền đưa chúng sinh qua khỏi biển sinh tử
Chư Tăng là những người có chí nguyện lớn, bỏ được những cái khó bỏ, làm những việc khó làm
Chư Tăng là những người có chí nguyện lớn, bỏ được những cái khó bỏ, làm những việc khó làm
Kính chúc quý Phật tử phát khởi tín tâm sâu sắc nơi Tam Bảo để tiến tu trên con đường tu học Phật Pháp
Kính chúc quý Phật tử phát khởi tín tâm sâu sắc nơi Tam Bảo để tiến tu trên con đường tu học Phật Pháp

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài