Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những người có niềm ganh ghét, đố kị rất lớn với Đức Phật. Theo tư liệu ghi chép lại, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là anh em con chú, con bác. Ngay từ lúc thiếu thời, khi Đức Phật chưa xuất gia, Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng ganh tị và hiềm khích với Ngài. Sau khi xuất gia, trở thành vị tu sĩ trong Tăng đoàn của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa lại muốn thay Phật thống lãnh Tăng đoàn, nên nhiều lần lập mưu ác hại Ngài. Đây không phải là kiếp đầu tiên Đề Bà Đạt Đa ác hại Phật mà ông đã làm như thế trong nhiều kiếp trước rồi.

>>> Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (Phần 2)

Ông Đề Bà Đạt Đa đẩy đá từ trên núi xuống để hãm hại Phật
Ông Đề Bà Đạt Đa đẩy đá từ trên núi xuống để hãm hại Phật

Dẫu vậy, Đức Phật vẫn nói “Đề Bà Đạt Đa là bậc đại thiện trí thức của Ta”. Đề Bà Đạt Đa đã có những việc làm nào hại Phật? Lời Đức Phật dạy về Đề Bà Đạt Đa có ý nghĩa gì?
Trong video “Chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật và bài học ý nghĩa đằng sau” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các video bạn nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài