09 T8, 2020

Chương trình Sám hối chuyển hoá "Con tập nhận lỗi" Khoá tu mùa hè năm 2020 (lần 1)

Chương trình Sám hối chuyển hoá "Con tập nhận lỗi" Khoá tu mùa hè năm 2020 (lần 1). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé...

1 0
1

09 T8, 2020

Chương trình Sám hối chuyển hoá "Con tập nhận lỗi" Khoá tu mùa hè năm 2020 (lần 1)

Chương trình Sám hối chuyển hoá "Con tập nhận lỗi" Khoá tu mùa hè năm 2020 (lần 1). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé...

1 0
1

Bình luận (0)