10 T8, 2020

"Chúng con nhớ ơn anh hùng liệt sỹ" - Chương trình tri ân ngày 27/7/2020 - Chùa Ba Vàng

Chúng con nhớ ơn anh hùng liệt sỹ - Chương trình tri ân ngày 27/7/2020 - Chùa Ba Vàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

1 0
0

10 T8, 2020

"Chúng con nhớ ơn anh hùng liệt sỹ" - Chương trình tri ân ngày 27/7/2020 - Chùa Ba Vàng

Chúng con nhớ ơn anh hùng liệt sỹ - Chương trình tri ân ngày 27/7/2020 - Chùa Ba Vàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

1 0
0

Bình luận (0)