4
22

Chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hướng nguyện cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt cháy rừng Amazon

Hạnh đầu đà, 02/5/2021 10:58
4
22

“Kính thưa đại chúng!
Cánh rừng Amazon đang bị cháy rất lớn, khiến cho rất nhiều muông thú ở đó bị chết cháy và khí độc lan tỏa rất rộng, làm ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Đại chúng hãy chắp tay, lắng tâm và hướng tới rừng Amazon. Với tâm của người con Phật đầy yêu thương, mong mỏi sự sống đến với muôn loài, cầu cho thế giới này và tất cả thế giới khác mọi sự sống đều được yêu quý, được tôn trọng, được hưởng những sự an lạc; nương theo tâm của Đức Từ Phụ Thế Tôn Như Lai Trí Chơn Đẳng Chính Giác, của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng; Tăng, Ni và Phật tử chùa Ba Vàng xin được hồi hướng công đức nghe Pháp, cũng như cầu nguyện đến tất cả chư Thiên, chư Thần, các vị Long Thần cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt nạn cháy rừng tại rừng Amazon và nhiều khu rừng khác trên trái đất này. Chúng con xin nhất tâm hồi hướng và cầu nguyện.
Kính mong mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng; kính mong hết thảy chư vị Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thần Vương, các các Linh Thần đồng thương tưởng chúng con mà hộ trì cho lời cầu nguyện của chúng con được thành tựu. Nguyện cho thảm họa cháy rừng sớm được dập tắt nhờ tâm thành của chúng con và tất cả những người có thiện tâm yêu quý sự sống, mong cho chúng sinh đồng được an lạc. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả các sinh linh bị chết cháy trong nạn cháy rừng Amazon sớm được tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp được Phật Pháp để tu hành mau thoát khổ.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!”
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại Có Ai Thấy Phật Không (Phần 4)_
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận Phật tử sớt bát cúng dường vào ngày 09/9/2019 (tức ngày 11/8/Kỷ Hợi) tại rừng thiền Ni chùa Ba Vàng để lấy công đức cầu nguyện cho có đầy đủ nhân duyên làm dập tắt cháy rừng Amazon, như lời Sư Phụ đã hướng dẫn Phật tử rải tâm từ bi, yêu thương đến mọi loài.

Nụ cười hoan hỷ của Phật tử khi được tham gia vào buổi sớt bát cúng dường tại rừng thiền Ni

Nụ cười hoan hỷ của Phật tử khi được tham gia vào buổi sớt bát cúng dường tại rừng thiền Ni

Phật tử cung kính dâng vật phẩm cúng dường chư Ni

Phật tử cung kính dâng vật phẩm cúng dường chư Ni

Những giọt nước mắt của Phật tử đã rơi xuống khi được sớt bát cúng dường chư Ni

Những giọt nước mắt của Phật tử đã rơi xuống khi được sớt bát cúng dường chư Ni

Chư Ni trở lại rừng thiền, sau khi nhận phẩm vật cúng dường từ các Phật tử

Chư Ni trở lại rừng thiền, sau khi nhận phẩm vật cúng dường từ các Phật tử

Bài liên quan
22
CHIA SẺ
Bình luận (4)

Đọc thêm

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành tâm sắm sửa tịnh tài, phẩm vật cúng dường trai Tăng...

0 140

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu.

57 3422

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

40 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

Khất thực là pháp nuôi thân mạng truyền thống của ba đời chư Phật và cũng là một trong 13 pháp đầu đà khổ hạnh mà Tăng chúng chùa Ba Vàng đang thực hành

122 2158

Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

Vâng lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng chùa Ba Vàng chân thật thực hành Pháp, nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà, trước là để chuyển hóa mình, sau là để độ người, làm cho thế gian vơi bớt sầu đau, khổ ải...

28 758

Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

06 T5, 2021
06 T5, 2021
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Đại đức Na Tiên từng nói những công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà là không thể kể xiết. Pháp này được ví là nơi nương tựa, sanh trưởng của mọi thiện pháp...

83 2432

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập hạnh đầu đà như thời Đức Phật tại thế - sự tu tập hiếm có thời nay tại chùa Ba Vàng

88 2030

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế