Với tâm nguyện chí thành cầu cho dịch bệnh Covid-19 mau được hoá giải, nhân dân và đất nước sớm được bình an, mặc dù trong thời tiết mưa bão, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng phát nguyện hàng đêm đi kinh hành, tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh “Vesali – Thiên tai, dịch họa”, để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài