06 T5, 2022

Chư Tăng - Phật tử các nước cúng dường Chùa Ba Vàng

Chư Tăng - Phật tử các nước cúng dường Chùa Ba Vàng | Chùa Ba Vàng, ngày 06/4/Nhâm Dần (tức 06/5/2022)

1126 0
27

Bình luận (0)