17 T10, 2018

Chớ khinh thường tuổi trẻ - Kinh Nikaya

Trong xã hội, chúng ta có thể bắt gặp không ít những thần đồng, thiên tài bẩm sinh từ khi tuổi còn rất nhỏ. Vậy thì tuổi trẻ là thế nào? Tuổi trẻ có thật sự đáng được coi trọng và tuyên dương hay không?

3 0

17 T10, 2018

Chớ khinh thường tuổi trẻ - Kinh Nikaya

Trong xã hội, chúng ta có thể bắt gặp không ít những thần đồng, thiên tài bẩm sinh từ khi tuổi còn rất nhỏ. Vậy thì tuổi trẻ là thế nào? Tuổi trẻ có thật sự đáng được coi trọng và tuyên dương hay không?

3 0
1

Bình luận (0)