18 T7, 2021

Chuyện đào mộ, chặt tay người bị sét đánh để luyện bùa | Giải mã bí ẩn về "bàn tay sét đánh"

Khi có ai đó bị sét đánh chết, xác phải được chôn và trông vì có những người đào mộ rồi chặt tay về để làm bùa...

877 5
42

Bình luận (5)