Việc cầu Phật, Bồ Tát được linh ứng hay không nằm ở chính chúng ta.
Lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát là vĩnh hằng, vô biên, không bao giờ dừng. Các Ngài luôn dõi theo chúng sinh. Khi chúng sinh cần các Ngài, các Ngài sẽ ứng hoá thân, dùng giáo Pháp để hóa độ chúng sinh.

>>> Niệm Phật thế nào để được linh ứng và được chư Phật, Bồ Tát gia hộ?

Thực tế, có rất nhiều người cầu Phật, xin Phật cứu độ cho được tai qua nạn khỏi thì được sự cảm ứng. Khi ấy, chính bản thân họ cảm nhận được sự màu nhiệm của việc cầu Phật, Bồ Tát. Nhưng cũng có người cầu nguyện không cảm ứng được sự gia hộ của các Ngài, nên không được toại nguyện.

Việc cầu Phật, Bồ Tát được linh ứng hay không nằm ở tâm chí thiết chí thành của chính chúng ta
Việc cầu Phật, Bồ Tát được linh ứng hay không nằm ở tâm chí thiết chí thành của chính chúng ta

Tại sao lại có sự khác nhau như vậy?
Làm thế nào để việc cầu nguyện của chúng ta đến với chư Phật, Bồ Tát được linh ứng?
Quý Phật tử và các bạn có thể đón xem video “Cầu Phật, Bồ Tát thế nào để được linh ứng?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây để hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận