Chú Đại Bi là bài chú nổi tiếng thuộc Pháp môn Mật tông. Theo Pháp môn này, những câu chú là tên của các vị Bồ tát, các vị Kim Cương, các vị Thần, các vị Hộ Pháp. Vì thế nhiều người cho rằng khi tụng sẽ được chư Thiên, thiện thần gia hộ. Vậy quan điểm này có thực sự đúng? Và tụng chú Đại Bi như thế nào để thực sự mang lại lợi ích cho chính mình và cho mọi người?

>>> Niệm Phật thế nào để được linh ứng và được chư Phật, Bồ Tát gia hộ?

Ai tụng chú Đại Bi sẽ được lợi ích?

Tụng thần chú, mật chú trong đó có chú Đại Bi là pháp môn tu của Phật giáo và phát triển ở Tây Tạng. Những năm gần đây, nhiều Phật tử nghĩ rằng tụng chú Đại Bi sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ nên rất chăm chỉ tụng chú. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tụng trên miệng mà không thực hành giáo Pháp của Phật. Trong một buổi chia sẻ Sư Phụ dạy: “Nguyên tắc trì thần chú nói chung hay chú Đại Bi nói riêng phải đảm bảo yếu tố Tam mật Gia trì tức là tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý. Khi tam nghiệp trang nghiêm; chuyên tâm trì chú sẽ sinh ra năng lực, năng lực này có sức mạnh. Việc tụng chú Đại Bi là dành cho hành giả tu tập để thực hành tâm đại bi. Người nào đang thực hành quán tâm từ bi khi tụng chú Đại Bi sẽ được lợi ích. Còn chúng ta ở ngoài đời vẫn còn tâm tham, sân, si, tụng chú Đại Bi mong cầu việc ác sẽ có tác dụng ngược lại”. Người đệ tử Phật khi thân, khẩu, ý còn ác, cầu việc bất thiện thì trì chú Đại Bi không có lợi ích. Vì vậy, trước khi trì chú Đại Bi, người hành giả phải thực tập quán tâm từ bi để thể nhập được tâm đại bi. Khi đó, nhất tâm trì chú mới sinh ra công đức phước báu cho chính mình. Sư Phụ cũng căn dặn người nào chưa thể nhập được tâm đại từ bi thì không nên đặt nặng vấn đề phải tụng chú Đại Bi trong tu tập.

Người trì tụng chú Đại Bi phải là người thực tập quán tâm từ bi
Người trì tụng chú Đại Bi phải là người thực tập quán tâm từ bi

>>> Phóng sinh như thế nào cho đúng?

Người tụng chú Đại Bi mong cầu chư Thiên gia hộ có được không?

Ngày nay, nhiều Phật tử tụng chú Đại Bi mong cầu hết khổ, được chư Thiên chư thần gia hộ. Từ đó nhiều người ngày đêm trì chú, tụng niệm. Trong một bài giảng, Sư Phụ dạy: “Một người muốn được người khác đến bảo vệ thì người ấy phải như thế nào? Người này phải có công đức gì đó. Ví như ông Thủ tướng đi khảo sát thì xe lớn xe bé đi theo bảo vệ. Còn mình là dân thì có ai đến bảo vệ không? Trong kinh Phật nói: “Cả đàn bò 500 con cũng chỉ có một người trông nom. Còn một ông vua mà đi thì lính trước, lính sau tháp tùng bảo vệ. Chúng ta biết điều đó phụ thuộc vào phước báu và oai lực của từng người. Không phải tụng một bài chú mà được chư Thiên, chư Thần đi theo để bảo vệ. Cho nên phải tu tập chân thật, có công đức. Có công đức thì chư Thiên, chư Thần kính nể ở cái đức của mình. Gọi là: “Đức trọng quỷ thần kinh”.

Người chân thật tu hành, thực hành lời Phật dạy trì chú Đại Bi sẽ được Chư Thiên gia hộ
Người chân thật tu hành, thực hành lời Phật dạy trì chú Đại Bi sẽ được Chư Thiên gia hộ

Từ lời dạy trên Sư Phụ chúng ta hiểu rằng, một người muốn được chư Thiên hộ trì, bảo hộ cần phải chân thật tu hành, thực hành lời Phật dạy thì mới lợi ích tốt đẹp.

Trì chú Đại Bi để làm lợi ích cho người mất có đúng không?

Sư Phụ từng dạy: “Tụng chú Đại Bi phải nhập vào tâm từ bi, phải tu tâm từ bi thì tụng chú Đại Bi mới được”. Người tụng chú Đại Bi phải luôn lấy tâm từ bi làm gốc. Nếu thực hành được tâm từ bi, giữ tâm thanh tịnh, chú tâm để trì chú Đại Bi thì sẽ rất có lợi ích. Sư Phụ dạy: “Chúng ta trì chú Đại Bi cho vong linh họ cũng không hiểu. Bây giờ, chúng ta thử trì chú Đại Bi cho huynh đệ xem có chuyển biến không? Trì chú Đại Bi phải là người thể nhập được vào tâm đại bi thì trì chú Đại Bi mới có công hiệu. Nếu tâm mình còn đầy rẫy tham, sân, si ác tâm, ác hại trì chú Đại Bi thì không ăn thua”.
>>> Rải tâm từ bi đến mọi người – kinh Nikaya giảng giải

Nếu thực hành được tâm từ bi, giữ tâm thanh tịnh, chú tâm để trì chú Đại Bi sẽ rất lợi ích cho kẻ còn người mất
Nếu thực hành được tâm từ bi, giữ tâm thanh tịnh, chú tâm để trì chú Đại Bi sẽ rất lợi ích cho kẻ còn người mất

Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy để làm lợi ích cho kẻ còn người mất chúng ta nên tụng kinh, lễ Phật, “niệm Phật” làm các việc phước báu, bố thí, cúng dường, phóng sinh hồi hướng cho người mất thì họ sẽ được hưởng phước báu. Bảy phần thì người mất được một, sáu phần người sống được hưởng. Sư Phụ chỉ dạy: “Để mang lại lợi ích cho gia tiên, tiền tổ của mình, chúng ta trước hết phải chăm chỉ đọc kinh sách của Phật từ đó, tư duy, tu tập, thực hành. Sau đó, hồi hướng công đức, phước báu thực hành Pháp đến cho gia tiên, tiền tổ. Hơn thế nữa, chúng ta có thể khấn thỉnh gia tiên bình thường trong những ngày cúng, lễ, mở băng giảng Pháp của các Thầy, ai có duyên được nghe Phật Pháp cũng sẽ được lợi ích”.

Từ những lời dạy của Sư Phụ, mong rằng các Phật tử sẽ có tư duy đúng đắn về việc tụng chú Đại Bi để không bị rơi vào tà kiến. Chúc quý Phật tử ứng dụng lời Phật dạy một cách chân thật để có lợi ích cho bản thân gia đình và xã hội.

Hạnh Từ

Các bài bạn nên xem:

Vesāli thiên tai, dịch hoạ

Không có bàn thờ Phật có được tụng kinh Phật?

Tụng kinh sám hối, lễ Phật như thế nào để được lợi ích nhất?

Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?

5 điều cần nhớ để lời cầu nguyện được linh ứng

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

4 bình luận

  • Con xin hỏi: con nghe có người nói, bố con trước khi chết đã quy y tam bảo. Tuy nhiên, do không làm đến nơi đến chốn nên linh hồn đang rất khổ cực. Con kính xin thày Thích Trúc Thái Minh cho con biết con phải làm gì để giúp bố con siêu thoát và không phải bị khổ cực.

  • Con xin hỏi: con nghe có người nói, bố con trước khi chết đã quy y tam bảo. Tuy nhiên, do không làm đến nơi đến chốn nên linh hồn đang rất khổ cực. Con kính xin thày Thích Trúc Thái Minh cho con biết con phải làm gì để giúp bố con siêu thoát và không phải bị khổ cực. Con xin tri ân công đức của Thày.