Với tuệ giác của mình, Đức Phật thấy rõ chúng sinh không chỉ có một kiếp sống, mà có vô số kiếp, hết kiếp này lại tái sinh sang kiếp sau, tiếp diễn vòng luân hồi.

>>> Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

Khi ở kiếp người, chúng sinh sống thiện hoặc ác, chết sẽ đọa làm súc sinh, ngạ quỷ, hoặc xuống địa ngục,… Hết nghiệp ở địa ngục, chúng sinh được tái sinh đi lên, có trường hợp tái sinh lên thẳng cõi trời, hay cõi người; có trường hợp tái sinh làm ngạ quỷ, hết kiếp ngạ quỷ lên làm súc sinh, hết kiếp súc sinh lại tái sinh làm người. Nếu khi làm người, chúng sinh đó được gặp Phật Pháp và tinh tấn tu tập thì có thể được lên làm thần A Tu La, hoặc lên cõi trời… Chúng sinh cứ thế đi luân hồi trong 6 nẻo, chỉ khi giác ngộ giải thoát mới chấm dứt luân hồi.

Vậy, cái gì dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh sang kiếp sau? Các việc thiện, ác do đời này tích lũy ảnh hưởng đến thân tướng đi tái sinh như thế nào?
Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sự tái sinh của chúng sinh khi sang kiếp sau.

Các video bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *