Một người sau khi chết, nếu bị đọa làm vong linh, ngạ quỷ, họ sẽ hiểu ngôn ngữ của con người như thế nào?
Dưới đây là câu hỏi của một bạn có nội dung tương tự gửi đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh:
“Kính bạch Thầy! Ông con mới mất nên con muốn lên chùa cầu siêu cho ông, nhưng gia đình con nói rằng, phải tìm Sư Thầy nào biết tiếng Pháp. Vì ông con là người Pháp, lại không biết tiếng Việt nên khi các thầy khai thị tụng kinh bằng tiếng Việt thì ông sẽ không hiểu được gì, nhưng đã gần hai tháng kể từ khi ông con mất mà con vẫn chưa tìm thấy được Sư Thầy nào con tin tưởng mà lại biết tiếng Pháp để cầu siêu cho ông con. Nên con muốn hỏi Thầy là nếu con đi cầu siêu bằng tiếng Việt thì ông con có hiểu được để mà siêu thoát không”.
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe câu trả lời trong video trên đây để hiểu hơn về cách vong linh hiểu ngôn ngữ của con người.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận