Trên bước đường đi tới chân hạnh phúc, việc tìm thầy học đạo rất quan trọng, giúp chúng ta được tiến tu. Bởi, ngoài việc học hỏi giáo lý từ kinh sách, chúng ta cần phải có một người hướng dẫn, để không bị lạc vào đường tà kiến, không bị lung lay khi gặp chướng ngại, thử thách.

>>> Vượt qua chướng ngại trên con đường đi đến hạnh phúc tối thượng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho đại chúng về cách tìm thầy học đạo
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho đại chúng về cách tìm thầy học đạo

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng đã có một quá trình “tìm Thầy” rất gian nan. Sau nhiều lần đi nhiều nơi tìm kiếm, khi biết đến Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Sư Phụ nhận thấy Hòa Thượng chính là người Thầy mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế, Sư Phụ đã nương theo Hòa thượng để quy y và xuất gia, tu học giáo lý. Nói về ân đức của Hòa Thượng, Sư Phụ từng nói: “Nếu không có Hòa thượng tế độ cho Thầy thì chắc Thầy cũng không xuất gia và nếu không có Hòa thượng thì Thầy cũng không có ngày hôm nay…”
Người thầy có vai trò quan trọng như vậy. Chúng ta cần tìm cho mình một người thầy có những phẩm chất như thế nào?
Trong video “Cách tìm Thầy học đạo trên bước đường đi tới chân hạnh phúc” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ biết cách tìm một người thầy tốt, có trí tuệ.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận