31 T10, 2019

Cách giúp người thân kết duyên với Phật Pháp

Phật pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Nên chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến Phật Pháp. Vậy chúng ta cần phải làm gì?...

25 0

31 T10, 2019

Cách giúp người thân kết duyên với Phật Pháp

Phật pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Nên chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến Phật Pháp. Vậy chúng ta cần phải làm gì?...

25 0
5

Bình luận (0)