05 T7, 2021

Cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, con mong Thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch. Con xin cảm ơn Thầy.

1197 10
67

05 T7, 2021

Cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, con mong Thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch. Con xin cảm ơn Thầy.

1197 10
67

Bình luận (10)