05 T7, 2021

Cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, con mong Thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch. Con xin cảm ơn Thầy.

1258 10
68

05 T7, 2021

Cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, con mong Thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch. Con xin cảm ơn Thầy.

1258 10
68

Bình luận (10)