27 T6, 2022

Cách để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực khi phạm lỗi và tư duy tích cực hơn

"...Con mong Thầy chỉ dạy cho con nên làm gì để mình tích cực hơn trong những trường hợp như vậy ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ"

2783 6
66

27 T6, 2022

Cách để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực khi phạm lỗi và tư duy tích cực hơn

"...Con mong Thầy chỉ dạy cho con nên làm gì để mình tích cực hơn trong những trường hợp như vậy ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ"

2783 6
66

Bình luận (6)