Mỗi con người chúng ta, ngay từ thuở lọt lòng đã phải đối mặt với thứ gọi là nỗi sợ. Đến khi trưởng thành, bất kể làm việc gì, cảm giác lo sợ sẽ lại len lỏi trong tâm trí ta, như lo sợ công việc không được thuận lợi, lo sợ bị thất bại. Vô vàn nỗi sợ cứ chồng chất trong cuộc sống mà chúng ta không cách nào trừ bỏ được.
Vậy, đối với các vị đã chứng quả A-la-hán thì sao? Liệu trong tâm các vị ấy có còn tồn tại sự sợ hãi không? Và làm sao để cắt đứt sự sợ hãi?
Video trên đây là những lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về bản chất cũng như cách để cắt đứt sự sợ hãi.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài