04 T6, 2022

Ca sĩ Quang Hà: Chùa Ba Vàng là một ngôi chùa rất đặc biệt của Việt Nam

Mỗi dịp đầu xuân, ca sĩ Quang Hà lại dành thời gian trở về chùa Ba Vàng lễ Phật, vấn an sức khỏe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và cúng dường đại chúng những bài hát Phật giáo đầy ý nghĩa. Tại đây, nam ca sĩ đã có những cảm xúc vô cùng đặc biệt về chùa, về Sư Phụ.

225 0

04 T6, 2022

Ca sĩ Quang Hà: Chùa Ba Vàng là một ngôi chùa rất đặc biệt của Việt Nam

Mỗi dịp đầu xuân, ca sĩ Quang Hà lại dành thời gian trở về chùa Ba Vàng lễ Phật, vấn an sức khỏe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và cúng dường đại chúng những bài hát Phật giáo đầy ý nghĩa. Tại đây, nam ca sĩ đã có những cảm xúc vô cùng đặc biệt về chùa, về Sư Phụ.

225 0
5

Bình luận (0)