20 T1, 2023

Bùa bình an - Đem may mắn hay gây tai họa?

Ở nhiều nơi thờ tự thường đặt sẵn bùa bình an đã trì chú để du khách thập phương đến lễ và xin bùa. Bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm đạo Phật để một năm mới bình an cần làm gì ạ?

363 18
83

20 T1, 2023

Bùa bình an - Đem may mắn hay gây tai họa?

Ở nhiều nơi thờ tự thường đặt sẵn bùa bình an đã trì chú để du khách thập phương đến lễ và xin bùa. Bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm đạo Phật để một năm mới bình an cần làm gì ạ?

363 18
83

Bình luận (18)