0
6

Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

Tu tập - Giác ngộ, 09/8/2021 13:48
0
6

Kính thưa đại chúng! Qua bài “Học từ con bò - câu 215 kinh Mi Tiên Vấn Đáp”, chúng ta rút ra một số điều như sau:
Thứ nhất, khi đã dấn thân vào đạo, chúng ta phải kiên trì thực hành phạm hạnh. Vì biết rõ cuộc đời là vô thường, khổ đau, mà chỉ có phạm hạnh mới là con đường chân thật cứu mình, cứu người, giúp mình đi đến chỗ an vui, giải thoát rốt ráo, cho nên khi đã dấn thân vào con đường đạo, chúng ta không được lui sụt lý tưởng, từ bỏ phạm hạnh của mình. Dù là ai cũng nhất khoát phải đi trên con đường phạm hạnh mới có thể đến được mục đích tối hậu của cuộc đời, muốn chối bỏ cũng không được. Cho nên, chúng ta sớm biết về phạm hạnh, sớm đi trên con đường phạm hạnh thì chúng ta đỡ vất vả, lang thang trong cuộc đời đầy đau khổ.

Buổi thính Pháp có sự tham gia của chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa

Buổi thính Pháp có sự tham gia của chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa

Chư Tăng chùa Ba Vàng ghi chép lại lời giảng của Sư Phụ

Chư Tăng chùa Ba Vàng ghi chép lại lời giảng của Sư Phụ

Chư Ni chùa Ba Vàng trong buổi thính Pháp

Chư Ni chùa Ba Vàng trong buổi thính Pháp

Thứ hai, khi đã làm việc gì, chúng ta phải quyết đi đến cùng, dù thế nào cũng không nản chí, không để phân tâm, phan duyên. Nếu trên đường đi, chúng ta bị phân tâm, phan duyên thì chúng ta không bao giờ đi được đến đích.
Thứ ba, chúng ta phải biết khiêm tốn học hỏi và kính trọng tất cả những ai đem đến cho mình trí tuệ và đạo đức. Như vậy, chúng ta mới có được lợi ích ở trên đời.

Cùng mẹ tham gia buổi thính Pháp, bé trai chắp tay hướng về Sư Phụ.

Cùng mẹ tham gia buổi thính Pháp, bé trai chắp tay hướng về Sư Phụ.

Các Phật tử chùa Ba Vàng học Pháp trực tuyến qua mạng

Các Phật tử chùa Ba Vàng học Pháp trực tuyến qua mạng

Kết thúc buổi thính Pháp, tứ chúng chùa Ba Vàng thành kính tri ân Sư Phụ, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa-bà dài lâu để tuyên dương chính Pháp Phật

Kết thúc buổi thính Pháp, tứ chúng chùa Ba Vàng thành kính tri ân Sư Phụ, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa-bà dài lâu để tuyên dương chính Pháp Phật

Thứ tư, giá trị của Phật Pháp chính là giá trị cốt lõi của con người, đó là đạo đức và trí tuệ. Chúng ta phải có hai phẩm chất này thì mới hoàn thiện được phạm hạnh của mình. Bởi vậy, tất cả chúng ta nên thấy rõ điều này để cố gắng tu tập.
Thầy chúc đại chúng tinh tấn!
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ con bò - câu 215 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp”, ngày 29/6/Tân Sửu.)

Bài liên quan
6
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 466

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 61

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

14 T8, 2021
14 T8, 2021
Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

8 921

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

11 T8, 2021
11 T8, 2021
Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

Thế gian này vô thường nhưng mấy ai giác ngộ sự thật này? Hầu hết mọi người nghĩ rằng, vạn sự vạn vật sẽ mãi thường còn, không thay đổi, không mất đi.

7 1016

Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện...

0 93

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

32 4478

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!