3
11

Bài 8 - Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)

Chương trình tu tập, 01/01/2020 16:05
3
11
11
CHIA SẺ
Bình luận (3)

Đọc thêm

11 T5, 2021
11 T5, 2021
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm). Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Nhiệm, có tên là Thái tử Vương Chúng.

2 2471

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp oan gia trái chủ. Xin mời quý Phật tử

3 2592

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu tập trong thời gian ít nhất 49 ngày để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona...

0 1101

Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

20 T7, 2020
20 T7, 2020
Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Lễ cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa

0 48

Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

20 T7, 2020
20 T7, 2020
Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

Đức Phật dạy, nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Cầu siêu vong linh thai nhi...

0 34

Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

19 T6, 2020
19 T6, 2020
Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

0 21

Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng