A-la-hán là bậc vô lậu, đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sự sợ hãi, kể cả sợ hãi sự chết. Vì các Ngài đã cắt đứt mọi nguyên nhân của sợ hãi.  Nhưng trong một đoạn kinh có kể câu chuyện: Khi Đức Thế Tôn cùng năm trăm vị A-la-hán, và Đại đức A-nan đi khất thực, có một con voi dữ, điên cuồng lao tới chỗ Đức Phật thì năm trăm vị A-la-hán đã nhảy sang hai bên, chỉ còn lại ngài A Nan bước đến đứng chắn, bảo vệ Đức Thế Tôn.
Sao lại kỳ lạ như vậy? Năm trăm vị A-la-hán là bậc vô lậu, đã chấm dứt mọi nguyên nhân, gốc gác của sợ hãi, nhưng lại không đứng ra bảo vệ Đức Thế Tôn. Còn Đại đức A-nan là bậc hữu học, vẫn còn phiền não, nguyên nhân của mọi sự sợ hãi chưa được cắt đứt, lại không tiếc sinh mạng mình mà đứng chắn bảo vệ Đức Phật.
Hành động của các bậc A-la-hán có ý nghĩa gì? Trong video “Bậc A-la-hán có còn sợ hãi không?” trên đây, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải, trả lời nghi vấn cho câu hỏi này.

 

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận