02 T5, 2021

Ba y - một bát - độ chúng sinh

Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua truyền thống khất thực của Tăng đoàn thời đức Phật vẫn được lưu truyền và gìn giữ ở các nước Phật giáo phát triển. Cho đến ngày nay, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật đã được Tăng đoàn chùa Ba Vàng phát huy và gìn giữ. Với ba y - 1 bát, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giúp cho nhiều người thực hành hạnh bố thí, gieo trồng vào ruộng phước báu cao quý cho muôn loài chúng sinh! Mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem những hình ảnh vô cùng ấn tượng sau đây.

31 1

02 T5, 2021

Ba y - một bát - độ chúng sinh

Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua truyền thống khất thực của Tăng đoàn thời đức Phật vẫn được lưu truyền và gìn giữ ở các nước Phật giáo phát triển. Cho đến ngày nay, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật đã được Tăng đoàn chùa Ba Vàng phát huy và gìn giữ. Với ba y - 1 bát, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giúp cho nhiều người thực hành hạnh bố thí, gieo trồng vào ruộng phước báu cao quý cho muôn loài chúng sinh! Mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem những hình ảnh vô cùng ấn tượng sau đây.

31 1
6

Bình luận (1)