Xuân Tân Sửu năm nay, chư Tỳ-kheo Tăng, Tỳ-kheo Ni chùa Ba Vàng nhập rừng chuyên tu, lấy công phu tu tập dâng lên khánh tuế Sư Phụ. Do đó, chư Sa-di đã đại diện tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế đầu xuân.
Trong không khí ấm áp tình thầy trò, chúng đệ tử đồng dâng lên Sư Phụ lời chúc sức khỏe, lời hứa sẽ nỗ lực tu học, nhằm phát huy tinh thần đạo Phật đồng hành cùng dân tộc, đem ánh sáng Như Lai đến với mọi người, mọi nhà.
Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe lời pháp nhũ đầu xuân và lời chúc mừng năm mới của Sư Phụ. Sư Phụ mong muốn các đệ tử phải thường tư duy, quán chiếu thật kỹ về vô thường để không biếng nhác mà luôn tinh tấn: “Niềm vui của người đệ tử biết Phật Pháp khác với niềm vui của người không biết Phật Pháp. Niềm vui đó phải là niềm vui hằng ngày tinh tấn, hằng ngày thấy mình được mới, được chuyển hóa những tập nghiệp xấu. Qua mỗi ngày, qua mỗi mùa xuân, những tập khí, tập tính xấu ác của chúng ta phải vơi đi, khiến cho thân tâm mình sạch hơn, tịnh hơn và hiền thiện hơn.”
Kết thúc buổi khánh tuế, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni đi du xuân, vãng cảnh chùa. Tình thầy trò thật gần gũi và ấm áp. Mùa xuân như được lưu giữ mãi nơi đây!

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Chúng Sa- di khánh tuế Sư Phụ
Chúng Sa- di khánh tuế Sư Phụ
Sư Phụ ban đạo từ chỉ dạy cho chúng đệ tử
Sư Phụ ban đạo từ chỉ dạy cho chúng đệ tử
Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa thành kính đối trước Sư Phụ trong buổi khánh tuế đầu xuân
Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa thành kính đối trước Sư Phụ trong buổi khánh tuế đầu xuân
Kết thúc buổi khánh tuế, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni đi du xuân, vãng cảnh chùa
Kết thúc buổi khánh tuế, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni đi du xuân, vãng cảnh chùa

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài