Thế gian có câu “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Lụa là, trang sức, đó là những cái thế gian coi là đẹp nhưng cái đẹp ấy lại là cái đẹp từ vật chất. Cái đẹp ấy không trường tồn mà bị hủy hoại dần theo năm tháng. Chính vì vậy, người đệ tử xuất gia của Phật không trang điểm bằng những đồ trang sức vật chất ấy.
Nhưng, trong kinh Mi Tiên vấn đáp, Đại Đức Na Tiên nói các vị Sa-môn vẫn dùng những đồ trang sức cho mình. Những tài sản ấy rất quý, ở thế gian không có và cũng không thể mua được, đó gọi là bảy báu.
Vậy bảy báu ấy là gì? Nó khác gì với những báu vật ở thế gian?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video trên đây để hiểu hơn về bảy thứ tài sản quý báu mà người đệ tử Phật cần có.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài