Trong kinh Đức Phật dạy, Trái Đất có thể bị chấn động bởi 8 nhân, 8 duyên. Đó là: Khi phong đại (gió lớn) khởi lên; khi có vị tu đắc thần thông quán tính của địa đại là có giới hạn và tính của thủy đại là vô lượng; khi có một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ từ cõi trời Đâu Suất phát nguyện giáng trần nhập thai của mẹ; khi vị Bồ Tát chính niệm, tỉnh giác xuất thai (đản sinh); khi Bồ Tát chứng đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp; khi Đức Phật xả tuổi thọ; khi Đức Phật chính thức nhập vô dư y Niết bàn.
Sự rung chuyển của Trái Đất lúc này không làm đổ vỡ, phá hủy các công trình, tài sản hay đe dọa tính mạng của chúng sinh, như những trận động đất bình thường. Ngoài ra, có một sự kiện đặc biệt, nằm ngoài 8 nhân 8 duyên này cũng khiến cho Trái Đất rung chuyển 7 lần. Vậy sự kiện đó là gì? Vì sao Quả Đất lại rung chuyển vì sự kiện đó? Qua video “7 lần Trái Đất bị rung chuyển vì sự kiện đặc biệt này” trên đây, chúng ta sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Các bài viết nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *