13 T1, 2022

50.000 cây xanh được trồng mới - Chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh, chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí trồng mới 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím bảo vệ “lá phổi xanh” của Trái đất.

11 0
2

13 T1, 2022

50.000 cây xanh được trồng mới - Chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh, chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí trồng mới 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím bảo vệ “lá phổi xanh” của Trái đất.

11 0
2

Bình luận (0)