30 T12, 2020

5 thứ báu khó có được ở đời

Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật nhắc đến 5 thứ báu khó có được trong đời và răn dạy mỗi người phải tìm cách giữ gìn, không để mất trên con đường tìm cầu hạnh phúc tối thượng. Vậy, 5 thứ báu đó là gì?...

1 0
0

30 T12, 2020

5 thứ báu khó có được ở đời

Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật nhắc đến 5 thứ báu khó có được trong đời và răn dạy mỗi người phải tìm cách giữ gìn, không để mất trên con đường tìm cầu hạnh phúc tối thượng. Vậy, 5 thứ báu đó là gì?...

1 0
0

Bình luận (0)