Phụ nữ là một nửa của thế giới, là người mẹ, người vợ trong gia đình, nên có thể nói phụ nữ là người “mang nặng, đẻ đau” ra nhân loại.
Dù là phái yếu, cần được bảo vệ và che chở, nhưng ngày nay người phụ nữ đã tự mình phấn đấu, vươn lên và khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống, xã hội.
Chính vì thế, chúng ta cần phải quan tâm, chia sẻ với những người phụ nữ.

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài