Ngũ giới là năm giới, năm điều đạo đức khuyến khích người Phật tử thực hành. Năm giới này như năm thành trì ngăn chặn chúng ta không đi vào đường ác. Nếu chúng ta giữ gìn năm giới này thì không những đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội mà còn giúp chúng ta tiến bước trên đường giải thoát.

>>> Tại sao phải giữ giới của Phật?

Trong Pháp thoại Kinh Nikaya: Giới luật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng giảng, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ được năm điều lợi ích. Đó là: có tiền của dồi dào; được tiếng tốt đồn xa; tâm không sợ hãi, bối rối khi đi vào bất cứ hội chúng nào; sẽ chết với tâm hồn không rối loạn; sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh vào thiện thú, thiên giới. Việc giữ giới được lợi ích lớn như vậy, chúng ta nên cố gắng giữ giới.
Vậy năm giới này là gì? Người Phật tử tu tập vượt thắng cho bản thân như thế nào?
Trong chương trình Ba Vang Talks – Đạo Phật và Cuộc Sống (số thứ nhất), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải, hướng dẫn về việc giữ gìn 5 giới đức của người Phật tử.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài