Trong kinh có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc đạo thành Phật, Ngài đã có 5 giấc mơ kỳ lạ. Lúc ấy, Ngài cũng chưa lý giải được 5 giấc mơ này. Nhưng sau này, khi đã thành tựu đạo quả, Đức Phật đã biết được 5 giấc mơ này chính là điềm báo.
>>>  Tại sao có chiêm bao? – Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 168

<em>Giấc mơ thứ 4 trong số 5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật</em>
Giấc mơ thứ 4 trong số 5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Trên đây là video “5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật”.

Các bài bạn nên xem:

Giải mã giấc mơ về người thân đã mất

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Mơ thấy người lạ có điềm báo gì?

Giải mã giấc mơ – khi nào điều trong chiêm bao trở thành sự thật?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *