Sau khi thành đạo, Đức Phật thấy được 4 sự thật của cuộc đời, của kiếp người, cũng như của muôn loài chúng hữu tình, gọi là Tứ diệu đế, Tứ thánh đế hoặc Bốn chân lý nhiệm mầu.

>>> Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như là Tứ diệu đế nói về 4 sự thật của cuộc đời
Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như là Tứ diệu đế nói về 4 sự thật của cuộc đời

>>> Hiểu về tâm để làm chủ cuộc đời

Tứ diệu đế là nền tảng của hệ thống giáo lý đạo Phật. Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như là Tứ diệu đế. Từ đó, xuyên suốt 49 năm hoằng Pháp của Ngài, giáo lý Tứ diệu đế được triển khai, mở rộng. Bởi, khi thấy hết sự thật về cuộc đời, đạt được hạnh phúc tuyệt đối, Đức Phật muốn đem hạnh phúc này đến mọi người, mọi loài. Từ đó, Ngài quyết định tuyên bố chân lý, hướng dẫn, dạy cho mọi người thực hành chân lý này, để mọi người có thể nhận thức về bản chất của cuộc đời, rồi áp dụng chân lý, mà dần dần giác ngộ, đi đến chỗ chân hạnh phúc, không còn khổ đau.
Qua video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử có thể hiểu rõ hơn về 4 sự thật của cuộc đời mà Đức Phật đã tìm ra.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận