Đức Thế Tôn nói rằng: “Vì một đại sự nhân duyên của chúng sinh ở thế gian Ta bà mà Như Lai xuất hiện ra đời”. Cõi Ta bà là một đặc thù mà trong Tam thiên Đại thiên thế giới không cõi nước nào có được. Cõi Vô sắc quá tịnh, cõi Sắc giới quá sung sướng, cõi Dục hưởng thụ theo phước báo đã tạo ra. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh quá khổ. Những cõi ấy không thể thọ lãnh giáo Pháp của Như Lai được. Còn cõi Ta bà thì gồm đủ sự việc các cõi, vừa thanh tịnh vừa uế trược, vừa nhu nhược vừa dũng mãnh cang cường; có ngu có trí, có khổ có vui, có thiện có ác. Vì vậy cõi Ta bà có đầy đủ nhân duyên để Đức Phật đản sinh.

Trước khi giáng sinh hạ phàm để hóa độ chúng sinh, Đức Bồ Tát Hộ Minh – tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát tất cả các nhân duyên để Ngài đản sinh vào thế giới Ta bà.

Vậy các nhân duyên hội đủ để Đức Phật đản sinh đó là gì?

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để có câu trả lời nhé!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Xem thêm: Học theo tấm gương hiếu hạnh của Đức Phật

Đức Phật Xuống Trần Gian Với Bản Hoài Gì?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là Ai?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *