Nghe Pháp là một phương pháp tu học không thể thiếu của người con Phật. Muốn tiến tu, người đệ tử tại gia hay xuất gia đều phải văn – tư – tu. Chữ “văn” là nghe, tức là nghe giáo Pháp của Phật, rồi tư duy, thực hành theo chính Pháp.
Đức Phật trong 49 năm thuyết Pháp, Ngài khéo tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà vận dụng các phương tiện truyền tải giáo Pháp, để chúng sinh hiểu Pháp mà biết bỏ ác làm lành, biết tin sâu nhân quả, từ đó đi đến giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, tùy theo khả năng mà mỗi người trong quá trình nghe Pháp sẽ nhận thức giáo Pháp, thực hành chánh Pháp khác nhau. Từ đó, cũng sẽ dẫn đến việc đạt được lợi ích nhiều, ít, hoặc không được lợi ích cũng khác nhau.

Đức Phật dạy về 4 hạng người khi nghe Pháp, bạn là hạng người nào?
Đức Phật dạy về 4 hạng người khi nghe Pháp, bạn là hạng người nào?

>>> Luật nhân quả do ai tạo ra?

Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy có 4 hạng người nghe Pháp. Hạng người nào nghe Pháp được Đức Phật tán thán, chúng ta cần phải học tập để biết cách nghe Pháp được lợi ích?
Trên đây là video “4 hạng người khi nghe Pháp” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *