Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến sự thành công của công ty. Một người lãnh đạo giỏi không những phải lãnh đạo công ty đi theo đúng lộ trình đã hoạch định, mà còn phải biết thuyết phục, dẫn dắt nhân viên đi theo mình. Cách đây hơn 2500 năm, khi bàn về mối quan hệ giữa giới chủ và thợ thuyền, Đức Thế Tôn đã đề cập đến trách nhiệm của giới chủ trước. Đây là một cách nhìn nhận vấn đề mang đầy tính nhân văn và tiến bộ trong xã hội Ấn Độ cổ đại, khi mà những người làm công không được xem trọng.

Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên rất quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến thành công cuả một công ty
Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên rất quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến thành công cuả một công ty

Đến thời đại bây giờ, dù thời gian có nhiều thay đổi, nhưng lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn còn nguyên giá trị. Nếu người lãnh đạo nào làm được 4 yếu tố như lời Phật dạy thì nhân viên nhân viên sẽ hết lòng gắn bó với công ty, doanh nghiệp của mình. Video trên đây do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải, nói về 4 điều người lãnh đạo nên làm để nhân viên gắn bó với doanh nghiệp theo lời Phật dạy.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *