Người tu tập đoạn được 3 kiết sử thì chứng quả Tu đà hoàn. Đây là quả vị chứng đạo đầu tiên trong bốn Thánh quả nên gọi là nhập lưu, tức là từng bước vào dòng của Thánh nhân. Thánh quả này còn được gọi là đã “Mở con mắt của Pháp”, chứng đắc pháp nhãn, tức là nhận ra rằng bất cứ điều gì sinh ra đều sẽ vô thường, hoại diệt. Niềm tin của họ trong giáo Pháp sẽ không thể lay chuyển, tuyệt đối tin tưởng Tam Bảo, không có một mảy nghi ngờ.

Bậc chứng Sơ quả Tu đà hoàn, vẫn còn phải đầu thai về cõi người 7 lần nữa mới chứng Thánh quả A La Hán, nhưng dù sinh ra trong hoàn cảnh nào dù là nghèo hèn, bần cùng hay giàu sang, phú quý thì họ cũng không bao giờ trở thành người xấu ác. Đó là điều đặc biệt của bậc Thánh Tu Đà Hoàn.

Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia cũng có thể chứng quả dự lưu Tu đà hoàn nếu có được 3 điều kiện. Vậy, 3 điều kiện này là gì?

Kính mời quý Phật tử đón xem phần giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “3 điều kiện để chứng quả Tu đà hoàn” trên đây.

Các bài bạn nên xem:

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Pháp tu giải thoát cho Phật tử tại gia?

Làm thế nào để cảm hóa gia đình theo đạo Phật?

Bát quan trai giới – Phật tử tại gia có thể tự thọ không?

Những bước chân thiền hành trong đêm tối của chư Tăng chùa Ba Vàng

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *