Khi Thái Tử Tất Đạt Đa (người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) phát tâm dũng mãnh, dứt bỏ tất cả để xuất gia, tầm sư học đạo với mục đích cứu khổ muôn loài. Ngài đã có năm năm tầm sư, sáu năm khổ hạnh.

Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng: Khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích gì. Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo Vô thượng Bồ đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn Tăng đoàn thực hành 13 hạnh đầu đà. Ai thực hành được 13 pháp tu khổ hạnh này thì Đức Phật khen ngợi, tán dương vì những lợi ích chân thực của nó. Con đường tu tập của những hành giả muốn thành tựu rốt ráo không thể không thực hành các pháp khổ hạnh này.

Vậy 13 pháp tu khổ hạnh mà Đức Phật tán dương là gì? Mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem video để hiểu rõ hơn!

Xem thêmNăm Giấc Mơ Thái Tử Tất Đạt Đa Mơ Trước Khi Thành Phật

Cảm Động Người Dân Bangkok – Thái Lan Thành Kính Cúng Dường Tăng Đoàn Chùa Ba Vàng Đi Khất Thực

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *