Mong muốn được sống khỏe, trường thọ là nhu cầu chính đáng của con người, bởi không ai muốn mạng sống của mình bị ngắn ngủi. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Vạn vật đều phải đủ nhân, đủ duyên mới thành tựu và con người hơn muôn loài ở chỗ có quyền tạo nhân, tạo duyên.” Như vậy, dù chúng ta bị nghiệp từ tiền kiếp chi phối rất nhiều, nhưng chúng ta có thể chủ động tạo ra duyên mới để chuyển hóa số mệnh của mình. Nếu chúng ta biết gieo những nhân thiện lành thì sẽ chuyển hướng số phận của mình được tốt đẹp hơn.

Để được sống khỏe, trường thọ thì hãy nhớ và thực hành lời Phật dạy
Để được sống khỏe, trường thọ thì hãy nhớ và thực hành lời Phật dạy

Cũng thế, mỗi người sinh ra có một thọ mạng nhất định, do nghiệp tiền kiếp đã gây tạo nên, nhưng nếu trong kiếp này chúng ta biết tu tập thì sẽ có thể kéo dài thọ mạng. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy 10 nhân lành giúp chúng sinh được sống khỏe, thọ mạng dài lâu. Vậy, 10 nhân này là gì?
Câu trả lời sẽ có trong video “10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài viết nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *